Oferta

Sporządzamy operaty szacunkowe wyceny nieruchomości różnych rodzajów, tj.:

 • nieruchomości gruntowych zabudowanych,
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
 • nieruchomości budynkowych,
 • nieruchomości lokalowych,

o różnym przeznaczeniu, w tym:

 • nieruchomości mieszkaniowe,
 • nieruchomości komercyjne,
 • nieruchomości przemysłowe,
 • nieruchomości rolne,
 • nieruchomości innego przeznaczenia.

Wyceny sporządzane są dla różnych celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • określenia ceny kupna-sprzedaży,
 • celów podatkowych,
 • celów księgowych,
 • podziału majątku,
 • określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu,
 • określanie wartości dla odszkodowań przy wywłaszczeniach i szacowanie szkód powstałych wskutek zdarzeń lub klęsk żywiołowych,
 • szacowanie wartości dla odszkodowań przy wywłaszczeniach,
 • szacowanie odszkodowań i wynagrodzeń z tytułu szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej,
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych.

Świadczymy usługi dla potrzeb:

 • osób fizycznych;
 • deweloperów;
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielni mieszkaniowych;
 • przedsiębiorstw;
 • instytucji finansowych;
 • urzędów skarbowych.