Aktualności

10 września 2016 r.
Nasza firma zakończyła realizację zamówienia dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu pn. „Wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości na zadaniu pn. Rozbudowa wału lewego rzeki Zagożdżonki w km 0+000 – 7+550 gm. Kozienice„.
Zamówienie obejmowało wykonanie ok. 350 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości położonych wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Zagożdżonki w gm. Kozienice woj. mazowieckie.